Česky English Deutsch Francais

Informace o Ústavu územního rozvoje. Naleznete zde například základní údaje včetně přehledu povinně zveřejňovaných informací, základní informace o ústavu v anglické, německé a francouzské verzi, organizační schéma, seznam zaměstnanců, výroční zprávy, návštěvnost registrovaných webových stránek Ústavu územního rozvoje, přehled poskytnutých informací a sazebník úhrad, inzerci s přehledem nabídky volných pracovních míst, převod neupotřebitelného majetku a přehled kontrol, interní protikorupční program, etický kodex a otevřená data ÚÚR.

KONTROLA VALIDÁTOREM TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 4. 2017 |© Ústav územního rozvoje , 2001 - 2010