Česky English Deutsch Francais

Regionální politika. Naleznete zde vybrané výstupy z úkolů Ústavu územního rozvoje k uvedenému tématu.

Jedná se o tyto okruhy:

  • MIKROREGIONY
  • MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY ČR
  • INDIKÁTORY STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR
  • ATLAS SÍDELNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY

Dále informace o možnosti čerpání dotací ze specifického cíle 3.3 Integrovaného operačního programu a nabídku pomoci při vyplňování žádostí a program Podpora územně plánovací činnosti obcí:

  • METODICKÁ POMOC ŽADATELŮM ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 3.3 IROP
  • NÁRODNÍ PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ
  • NÁRODNÍ PROGRAM PODPORA ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH SOUTĚŽÍ
  • SEMINÁŘE K ÚZEMNÍ STUDII KRAJINY

Mapový server:


Související odkazy:

KONTROLA VALIDÁTOREM TOPlist
Poslední aktualizace stránky 7. 5. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001 - 2010