Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

6. 12. 2016

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím 10% kofinancování na vypracování územních studií krajiny.

Více informací


2. 12. 2016

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Na webových stránkách je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF
k 1. 12. 2016. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 200 termínů.

Více informací


11. 11. 2016

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2016.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


7. 11. 2016

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Proběhla revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzev č.2 Územní plány, č. 3 Regulační plány a č. 9 Územní studie.

Více informací


2. 11. 2016

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny dva nové materiály. Jedná se o:

Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady krajů. Metodický návod k příloze č. 1, část B, vyhlášky č. 500/2006 Sb. – druhé přepracované vydání, 4. úplná aktualizace.

Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství – návaznost na dotace z průběžné výzvy č. 9 „Územní studie“ ze specifického cíle 3.3 "Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje", vyhlášené z Integrovaného regionálního operačního programu (obec s rozšířenou působností a obec, pro kterou je studie zpracovávána).

Více informací


18. 10. 2016

DOTAČNÍ TITUL - ÚZEMNÍ PLÁN
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Národního programu Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2017 na dotační titul Územní plán. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Více informací


29. 9. 2016

INZERCE
Ústav územního rozvoje nabízí pronájem dvoupokojového bytu
v Brně na Jakubském nám. 3, ve 2. patře, o rozloze 90 m2.
Bližší informace na tel. čísle: +420 606 033 170

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu (dříve rozpočtovou organizací), zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky a cestovní ruch.

V uvedených oborech ústav vytváří podklady pro operativní činnost ministerstva, vykonává činnost metodickou, konzultační a rešeršní, studijní, informační, dokumentační a publikační (včetně tvorby informačních systémů), organizuje mezinárodní odborný styk a působí též v řadě mezinárodních organizací.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


KONTROLA VALIDÁTOREM TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001 - 2010