Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

16. 3. 2018

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 1/2018.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


6. 3. 2018

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje Výběrové řízení na pracovní místo – Referent společné státní správy a samosprávy – Specializace: Politika územního rozvoje ČR.
Termín podání přihlášek: do 15. 5. 2018.

Více informací


1. 3. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn aktualizovaný metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Zadání územní studie – osnova zadání.

Více informací


27. 2. 2018

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 10. 2. 2018 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


22. 2. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Byla zveřejněna tři aktualizovaná metodická sdělení Ministerstva pro místní rozvoj:
– k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu;
– k vymezování ploch pro golfová hřiště v územním plánu;
– k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu.

Více informací


12. 2. 2018

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace
Teze politiky. Územní a urbanistické dimenze digitalizace veřejných služeb.

Více informací


8. 2. 2018

NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 500/2006 Sb.
Upozorňujeme na vyhlášku č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Více informací


5. 2. 2018

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 2. 2018.

Více informací


30. 1. 2018

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2017.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.
Současně jsou v plné verzi zpřístupněny články č. 3/2017 a č. 4/2017.

Více informací


26. 1. 2018

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Na webových stránkách je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF
k 31. 12. 2017. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 342 termínů.

Více informací


12. 1. 2018

STANOVISKA A METODIKY v oblasti územního plánování
Bylo zveřejněno nové metodické doporučení OÚP MMR Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Příklady s komentářem. § 96b zákona č. 183/2006 Sb..

Více informací


11. 1. 2018

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky od 11/2016 – poslední aktualizace – prosinec 2017.

Více informací


9. 1. 2018

KNIHOVNA Ústavu územního rozvoje
Připravili jsme pro Vás výběr z knižních novinek ve fondu knihovny ÚÚR získaných ve 2. pololetí roku 2017.

Více informací


20. 12. 2017

Úspěšný rok 2018 přeje Ústav územního rozvoje.

Více informací


20. 12. 2017

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI V ČR
Informace pro pověřené editující pracovníky systému Evidence územně plánovací činnosti v ČR.

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu (dříve rozpočtovou organizací), zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky a cestovní ruch.

V uvedených oborech ústav vytváří podklady pro operativní činnost ministerstva, vykonává činnost metodickou, konzultační a rešeršní, studijní, informační, dokumentační a publikační (včetně tvorby informačních systémů), organizuje mezinárodní odborný styk a působí též v řadě mezinárodních organizací.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


KONTROLA VALIDÁTOREM TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001 - 2010