Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

18. 7. 2017

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněna mimořádná příloha k č. 3/2017 časopisu – Rozvoj cestovního ruchu a územní plánování – Sborník z konference AUÚP, Rožnov pod Radhoštěm 21.–22. 4. 2017.

Více informací


11. 7. 2017

KNIHOVNA ÚÚR
Výběr z knižních novinek ve fondu knihovny ÚÚR získaných v 1. polovině roku 2017.

Více informací


20. 6. 2017

PŘÍMÉ VSTUPY DO ON-LINE APLIKACÍ
Portál územního plánování / Evidence územně plánovací činnosti / Systém stavebně technické prevence

VSTUP DO APLIKACE – Portál územního plánování       VSTUP DO APLIKACE – Evidence územně plánovací činnosti       VSTUP DO APLIKACE – Systém stavebně technické prevence


14. 6. 2017

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“. ŘO IROP oznamuje, že dne 6. června 2017 byl aktualizován text 9. výzvy IROP. Předmětem změny bylo zkrácení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 10. 10. 2017 na 4. 7. 2017 do 14 hodin. Důvodem změny je vyčerpání alokace 9. výzvy.

Více informací


2. 6. 2017

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 6. 2017 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


23. 5. 2017

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2017.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


17. 5. 2017

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je průběžně doplňovaný a aktualizovaný katalog termínů a definic územního rozvoje a souvisejících oborů. Je určen zejména pro veřejnou správu a odbornou veřejnost.
Nově Slovník územního rozvoje ke dni 15. 5. 2017 obsahuje 2 310 termínů.

Více informací


15. 5. 2017

21. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj na podzim 2017 připravuje 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu na téma Novela stavebního zákona.
Připravují se podrobnější informace.


15. 5. 2017

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
Seznam článků a publikací k výsledkům výzkumu o vlivu kvality prostředí vytvářeného výstavbou na člověka a vybraných prací na dané téma byl doplněn k 1. 5. 2017 o 14 nových položek z Novinek 3/2017 a 4/2017 knihovny ÚÚR.

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu (dříve rozpočtovou organizací), zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky a cestovní ruch.

V uvedených oborech ústav vytváří podklady pro operativní činnost ministerstva, vykonává činnost metodickou, konzultační a rešeršní, studijní, informační, dokumentační a publikační (včetně tvorby informačních systémů), organizuje mezinárodní odborný styk a působí též v řadě mezinárodních organizací.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


KONTROLA VALIDÁTOREM TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001 - 2010